anyone land scape-01.jpg

ขั้นตอนการรับรหัสลงทะเบียนรับความคุ้มครอง
1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสเปรย์ดับเพลิง Anyone119 ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น HomePro, Power Store, เมธีกุล, Lazada, Shopee

  - ส่งรูปภาพใบเสร็จมายังบริษัทเพื่อรับรหัสในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอัคคีภัยทาง @line id : @anyone119
  - เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยยึดจากวัน

     ที่ในใบเสร็จ

2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสเปรย์ดับเพลิง Anyone119 ผ่านทาง Line@ และ Facebook Fanpage ทางบริษัทจะจัดส่งรหัสให้โดยตรงตามช่องทางที่ลูกค้าซื้อ

ติดต่อเพื่อรับ Code สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองทาง Line@ : @anyone119

580b57fcd9996e24bc43c523.png
tip anyone rev2-02.jpg

รายละเอียดความคุ้มครองในโครงการบ้านอุ่นใจไปกับ Anyone119

เงื่อนไขความคุ้มครอง โครงการบ้านอุ่นใจไปกับ Anyone119

1.    ชื่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

2.   บ้านที่รับสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองเฉพาะหลังที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

3.   ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน

4.   วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท สำหรับแพ็คเกจ Gold และ 200,000 บาทสำหรับแพ็คเกจ Platinum

5.   คุ้มครองเฉพาะบ้านที่ใช้อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมถึงสถานที่ประกอบกิจการทุกประเภท สถานที่ให้เช่า และสถานที่เก็บสต๊อกสินค้าทุกประเภท

6.    ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง* และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง**

7.    ความคุ้มครองที่ได้รับ***

     7.1  ภัยมาตรฐาน ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ 

     7.2  ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ

8.    เงื่อนไขโครงการ บ้านอุ่นใจไปกับ Anyone119

     8.1.    สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้า Anyone 119 ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางบริษัทโซลิเด็กซ์จำกัดเท่านั้น

     8.2.   ให้ความคุ้มครองกรณีที่สถานที่นั้นเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมถึงสถานที่ประกอบกิจการ หรือเก็บสต๊อคสินค้าใดๆ

     8.3.    ในกรณีที่บ้านที่รับสิทธิ์เป็นบ้านเช่า จะให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของผู้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้เช่าเท่านั้น ไม่รวมถึงทรัพย์สิน 

                ของผู้ให้เช่า

     8.4.    การรับสิทธิ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

     8.5.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     8.6.    ติดต่อสอบถามความคุ้มครองและแจ้งเคลมได้ที่ line: @anyone119

9.    คอนโดมิเนียม หอพัก อพาร์ทเมนต์ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 

หมายเหตุ :

 - เอกสารที่ใช้สำหรับการแจ้งเคลมได้แก่ บันทึกประจำวัน(กรณีไฟไหม้) สำเนาบัตรประชาชน ภาพถ่ายความเสียหาย

 

*    สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพงรั้ว   

      ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม

**  ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี          เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
***  วงเงินชดใช้ ข้อ 7.1 และ 7.2 รวมกันไม่เกินวงเงินสูงสุดตามแพ็คเกจที่ท่านได้รับ ตามตารางที่ 1

© 2018 BY SOLIDEX CO.,LTD