เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยู่อาศัยของเรานั้น โดยปกติแล้ว การเผาไหม้จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงพื้นผิว แต่จะไหม้ลึกเข้าไปถึงเนื้อในของทรัพย์สินต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ด้วยความที่สารดับเพลิงชนิดพิเศษนี้ เป็นของเหลว จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิงได้มากกว่าความสามารถในการดับเพลิงของน้ำ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้น เฟอร์นิเจอร์ โซฟา เครื่องใช้ในบ้านต่าง ๆ ที่ถูกจัดวางเอาไว้ ช่วงแรก จะถูกเผาไหม้ที่ผิวภายนอก แต่เมื่อเวลาผ่านไป เพียงชั่วครู่การเผาไหม้ก็จะกระจายตัวลึกเข้าไปด้านในทำให้การเผาไหม้ของเพลิงกระจายตัว กรณีนี้ น้ำยาดับเพลิงจะมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมเข้าไประงับเพลิงที่กระจายอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี

 

           สารดับเพลิงชนิดพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา โดยมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงมากกว่าน้ำเท่าตัว จึงทำให้การดับเพลิงได้ผลดีเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้น  สารดับเพลิงชนิดพิเศษ ยังมีผลในการยับยั้งออกซิเจน, เร่งปฏิกริยาการทำงาน และ เป็นตัวช่วยระบายความร้อน จึงทำให้การควบคุมเพลิง เห็นผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

Our facebook pages :