การเผาไหม้ระดับ K นั้น เกิดขึ้นเมื่อน้ำมันมีอุณหภูมิสูงกว่า  400℃  และในกรณีที่เกิดประกายไฟให้เห็นที่พื้นผิวนั่นหมายความว่าจะปรากฎเพลิงไหม้ลุกติดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

 

          โดยทั่วไป ถังดับเพลิง หรือ ก๊าซดับเพลิง จะสามารถควบคุมเพลิงได้แต่เพียงพื้นผิวเท่านั้น ไม่สามารถช่วยลดอุณหภูมิที่สูงมากของน้ำมันให้ลดลงได้ ดังนั้น การควบคุมการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากน้ำมันแทบจะไม่สามารถทำได้เลย โดยเฉพาะ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ระดับ K ขึ้น แล้วฉีดน้ำเข้าไปด้วยความตกใจ นั้นกลับจะยิ่งทำให้เกิดเปลวไฟเกิดขึ้น อาจทำให้เพลิงยิ่งลุกลามมากขึ้น หรืออาจทำให้บาดแผลไฟไหม้นั้นร้ายแรงยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

            เป็นการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นต่างจากการเผาไหม้ทั่วไปที่เผาไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง โดยเพลิงไหม้ประเภท K จะเป็นการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจาก น้ำมันพืช, น้ำมันจากสัตว์ รวมถึงน้ำมันที่ได้จากไขมัน และ หมายรวมถึงการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากการทำอาหารด้วย. 

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารที่เกาหลีจากเพลิงประเภท K

          ดังนั้น การเผาไหม้ระดับ K นั้น ไม่ใช่เพียงเปลวไฟที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวเท่านั้น หากแต่ยังมีอุณหภูมิที่สูงมากของน้ำมันร้อน ๆ รวมอยู่ด้วย การทำให้เย็นลงให้เร็วที่สุด จะเป็นวิธีการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

          สเปรย์ดับเพลิง Anyone 119 ผ่านการคิดค้น พัฒนา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่แค่การดับเปลวไฟ แต่ยังรวมถึงการลดอุณหภูมิของน้ำมันที่แฝงอยู่ภายใน ทำให้สามารถควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▶การนำสารดับเพลิงระดับ Kไปใช้

 

1. อุปกรณ์ดับเพลิงระดับ K-Class

2. เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติในครัวหรือในที่ประกอบอาหารของร้านอาหาร

3. สเปรย์ฉีดดับเพลิงระดับ K-Class

4. ระบบการดับเพลิงในครัว ต่างๆ